ДГ №82 Джани Родари
Детска градина в град София, кв. Обеля 2

Материална база

Сградата е по типов проект и е публична общинска собственост. 

Строителството е съобразено с всички санитарно-хигиенни изисквания и са създадени условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес. Има централно парно отопление.

Разполага с широк и слънчев двор, предлагащ спокойствие с площадки за безгрижни игри с модерни и обезопасени игрови съоражения. 

Условията за възпитание и образование в детското заведение са подходящи за успешната адаптация и социализация на подрастващите. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност. Подсигуряват се учебни помагала за подлежащите на задължително предучилищно обучение.